บทนำ
ข้อตกลงนี้มีผลผูกพันต่อผู้ใช้เว็บไซต์ของทรีพลัส “https://treeplus.co.th” ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ ถือว่าผู้ใช้ตกลงเห็นชอบกับเงื่อนไข
ในการใช้นี้ นอกจากนี้ เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลา ข้อตกลงที่ถูกเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวจะมีผลผูกพันทันทีที่ได้ถูกแสดงในเว็บไซต์
เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลที่เผยแพร่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้เราอาจจะหยุดพักหรือยกเลิกการเผยแพร่เว็บไซต์นี้
โดยดุลยพินิจของเราและจะไม่รับผิดชอบใดๆต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงและลบข้อมูล,หยุดพักหรือยกเลิกการเผยแพร่เว็บไซต์นี้

การปฏิเสธความรับผิดชอบ
ในการนำข้อมูลลงในเว็บไซต์นี้ ร้านทรีพลัสใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามเราไม่รับประกันอย่างสิ้นเชิงเกี่ยวกับความถูกต้องของเนื้อหาข้อมูล,ความเป็นประโยชน์,ความแน่นอน,ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้,ความปลอดภัย(การไม่ขัดขวางการทำงานของฟังก์ชั่น,การแก้ไข
ข้อบกพร่อง,การปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมและข้อมูลที่เป็นอันตรายอื่นๆในเซิร์ฟเวอร์และเว็บไซต์นี้ ฯลฯ) เราไม่รับผิดชอบใดๆ
เกี่ยวกับการที่ผู้ใช้ใช้ข้อมูลเหล่านี้,หรือการที่ไม่สามารถใช้ได้,หรือความสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์นี้
ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า
ข้อมูลเช่นผลิตภัณฑ์,การบริการ,เทคโนโลยีซึ่งเว็บไซต์นี้เสนอให้แก่ผู้ใช้ได้รับการ คุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์,กฎหมายเครื่องหมายการค้าและ
กฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ใช้สามารถใช้ได้สำหรับวัตถุประสงค์ส่วนตัวใน ระดับหนึ่งภายในขอบเขตซึ่งกฏหมายกำหนด กรณีที่ใช้เกินขอบเขตดังกล่าว(รวมถึง การทำซ้ำ,ส่ง,แจกจ่าย,โอน,
ดัดแปลง ฯลฯ) จำเป็นที่จะต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยเอกสาร
ของบริษัทฯ ชื่อทางการค้า,เครื่องหมายการค้า, และสัญลักษณ์ของบริษัทฯที่ใช้ในเว็บไซต์นี้
ได้รับการคุ้มครอง โดยกฎหมายเครื่องหมายทางการค้า,
กฏหมายแข่งขันทางการค้าและกฎหมายอื่น สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถนำไปได้ โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์
อักษรด้วยเอกสารของร้านทรีพลัส

ข้อห้าม
ในการใช้เว็บไซต์นี้ ห้ามมิให้ผู้ใช้กระทำสิ่งต่อไปนี้
1.การกระทำที่ละเมิดทรัพย์สินหรือความเป็นส่วนตัวและอื่นๆของบริษัทฯหรือบุคคลที่สาม หรือการกระทำที่อาจจะละเมิด นอกจากนี้ยังรวมไปถึง
2.การกระทำใดๆที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์นี้ด้วย
3.การกระทำที่ทำให้หรืออาจจะทำให้เกิดความเสียหาย,ความสูญเสียต่อบริษัทฯหรือบุคคลที่สาม การใส่ร้าย,การหมิ่นประมาทหรือการข่มขู่บริษัทฯหรือบุคคลที่สาม
4.การกระทำที่ขัดหรืออาจจะขัดต่อระเบียบและศีลธรรมของสังคม
5.การกระทำที่มีความผิดทางอาญา,เชื่อมโยงนำไปสู่ความผิดทางอาญา หรือการกระทำที่มีความเสี่ยงดังกล่าว
6.การกระทำลงทะเบียน,ส่งอีเมลแอดเดรสของบุคคลอื่นหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ หรือ การกระทำที่เป็นการปลอมแปลงเป็นบุคคลอื่น
7.การกระทำที่ทำให้ชื่อเสียงหรือความน่าเชื่อถือของบริษัทฯหรือเว็บไซต์บริษัทฯเสียหาย
7.การกระทำที่ใช้หรือสนับสนุนโปรแกรมที่เป็นอันตรายเช่นพวกไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือการกระทำที่มีความเสี่ยง
ดังกล่าว
8.การกระทำที่ผิดหรืออาจจะผิดกฎหมาย,เทศบัญญัติ
9.การกระทำอื่นซึ่งบริษัทฯพิจารณาว่าไม่เหมาะสม

ลิงค์ไซต์
เนื้อหาของเว็บไซต์บุคคลที่สาม(ไม่ใช่เว็บไซต์นี้)ซึ่งลิงค์ไปจากเว็บไซต์นี้หรือลิงค์มาที่เว็บไซต์นี้(ต่อจากนี้ไปเรียกว่า “ลิงค์ไซต์”)ถูกจัดการภายใต้ความรับผิดชอบของแต่ละบริษัท ในการใช้งานลิงค์ไซต์กรุณาปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมายเช่นลิขสิทธิ์และเงื่อนไขการใช้งานของแต่ละเว็บไซต์ บริษัทฯไม่รับผิดขอบต่อเนื้อหาของลิงค์ไซต์หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานลิงค์ไซต์เหล่านี้
เกี่ยวกับเครื่องมือวิเคราะห์การเข้าชมที่ใช้ในเว็บไซต์ของเรา
เราใช้“ Google Analytics” เครื่องมือวิเคราะห์การเข้าชมเว็บไซต์ที่ถูกสร้างขึ้นโดย Google เพื่อปรับปรุงการบริการบนเว็บไซต์ของเรา
โดยการใช้ Google Analytics ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าชมเว็บไซต์บริษัทเราของลูกค้าจะถูกรวบรวมบันทึกและวิเคราะห์โดย Google ตามคุกกี้ (*) ที่ออกโดยบริษัทของเราและข้อมูลจำเพาะเครื่องของอุปกรณ์มือถือ จากนั้นบริษัทของเราจะได้รับผลลัพธ์ของการวิเคราะห์จาก Google เพื่อที่จะทำความเข้าใจสถานะของการเข้าชมเว็บไซต์บริษัทเราของลูกค้า ข้อมูลที่ส่งไปยัง Google ไม่รวมถึงชื่อลูกค้า อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของ Google ที่รวบรวมจากเว็บไซต์และแอปที่ใช้บริการของ Google โปรดอ้างอิงเว็บเพจต่อไปนี้:(https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=th)

Google Analytics สามารถถูกปิดการใช้งานได้โดยการตั้งค่าสำหรับ “โปรแกรมไม่ใช้ Google Analytics” (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=th) ซึ่ง Google ได้เตรียมไว้ให้
นอกจากนี้ คุณสามารถทำการตั้งค่าสำหรับเบราว์เซอร์ที่คุณใช้ เพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการส่งคุกกี้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าไม่ให้ส่งคุกกี้ก็ได้ แต่อย่างไรก็ตาม หากทำเช่นนั้น คุณอาจจะไม่สามารถใช้งานบริการบางส่วนได้