บริการรื้อถอนต้นคริสต์มาสทุกความสูง ทีมงานของเราสามารถรื้อถอนต้นคริสต์มาสเทียมที่ท่านมีอยู่แล้วได้ทุกความสูง ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างอะไร พร้อมทำการเพ็คเก็บกลับตามสถานที่กำหนดในเวลาที่รวดเร็ว งานรื้อเป็นบริการที่ให้กับลูกค้าที่ซื้อหรือเช้าต้นคริสต์มาสของที่พลัสอยู่แล้ว