living space.

ประวัติ ความเป็นมา.

profile_1b

ทรีพลัส ก่อตั่งโดยนายทักษ์ ไททั่นส์ ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ในการประกอบกิจการธุรกิจขายและให้เช่าต้นคริสต์มาสในนครเมลเบิร์นของรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย มาอย่างยาวนาน
ใน 2550 ได้ก่อตั้งธุรกิจงานบริการคริสต์มาสแบบครบวงจรในประเทศไทย สืบเนื่องจากประสบการณ์การทำงานในออสเตรเลียกว่า 20 ปีของผู้ก่อตั้งทำให้ประสบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจและดำเนินงานรับเหมาจัดทำต้นคริต์มาสและการจัดธีมงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

แม้ว่าทรีพลัสเป็รธุรกิจขนาดเล็กแต่การทำงานของทรีพลัสได้มีการนำหลักวิชาการทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีทางการก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน อีกทั้งการผสมผสานไปกับการควบคุมงานผ่าน
ทีมงานการก่อสร้าง สถาปนิกและวิศวกรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพตรงต่อเวลาและคำนึงถึงความปลอดภัยในการประกอบชิ้นงาน

ในปัจจุบัน ธุรกิจบริการเกี่ยวกับงานบริการคริสต์มาสสนั้นจะมีการแข่งขันไม่มากและยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แต่ทีมงานของทรีพลัส ก็ยังคงยืนยันที่จะมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานและศักยภาพในการบริการ เพื่อผลักดันให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นอย่างดีภายใต้การดูแลควบคุมงานจากทีมงานและผู้บริหารที่มประสบการณ์สูง

profile_1A
ทีมงาน

Small teamwork fast,work smarter!

-นายทักษ์ ไททั่นส์ : เจ้าของกิจการ
-นายมาวิน วิลาศ : ทีมบริหาร
-น.ส เกศรา สิงห์น้อย : การเงิน
-นายสราวุฒิ รุ่งราศรี : ควบคุมโครงสร้าง
-นายโชคชัย โพอิน : ไฟฟ้าระบบ
-นางสาวอรอุมา ทัศคร : สต๊อกคอนโทรลเลอร์
-นายอุเทน ศิวกร : สตาฟคอนโทรลเลอร์
ปัจุบันเรามีพนักงานติดตั้ง 34 คน บริการในช่วงตุลาคม ถึง มกราคม ของทุกปี
profile_3
  • สนามบินสุวรรณภูมิ

Our procces

profile_4

มุ่งมั้นพัฒนา

ทรีพลัสก่อตั้งมาเพื่อเป็นที่หนึ่ง ของตลาดผู้จัดทำคริสต์มาสธีมและอิเวนท เราไม่เคยหยุดอยู่กับที่ ทีมงานเราทบทวนประสบการณ์จากหน้างานทุกปีเพื่อหาวิธีตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายให้ดีที่สุด ไวที่สุดและประหยัดที่สุดสำหรับลูกค้าทุกระดับ

01

วิสัยทัศน์

“มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพใน การสร้างสรรค์ผลงานของทรีพลัส
และสามารถตอบสนองความต้องการทุกธีมอิเวนท ให้กับลูกค้าในประเทศ”

02

พันธกิจ

"พัฒนาคุณภาพการทำงานที่ได้มาตรฐานเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าในการแสดงผลงานสู่สาธารณะ"

profile_5
demo-attachment-1199-Group_88

100%

เราคือ ตัวจริง

เรื่องคริสต์มาส

ก่อตั้งมาเพื่อเป็นที่หนึ่ง

นอกจากเราได้รับความไววางใจจากลูกค้าในประเทศแล้วทรีพลัสยังจำหน่ายโครงสร้างต้นคริสต์มาสและผลิตพร็อพตามแบบส่งออกไปยังประเทศลาว กัมพูชาและพม่า เราจัดส่งโครงสร้างและอุปกรณ์สำหรับต้นคริสต์มาสเพื่อให้ลูกค้าทำการติดตั้งเองโดยเราจะค่อยแนะนำอย่างใก้ลชิดทั้งออนไซต์และออนไลน์

Our services

คริสต์มาส ทรีพลัสครบวงจร

พร็อพจัดงาน

บริการจัดทำพร็อพสำหรับงานคริสต์มาส ทุกรูปแบบ ทุกขนาด พร็องานไฟแอลอีดี พร็อพจากโฟมและไฟเบอร์กลาส

งานไฟประดับ

ออกแบบตกแต่งสถานที่ด้วยไฟแอลอีดี อาร์จีบี เรามีระบบควบคุมไฟหลายรูปแบบให้ใช้เลือกใช้งาน มีระบบดีเอ็มเอ็กซ์ 

ต้นคริสต์มาส

บริการออกแบบจัดทำต้นคริสต์มาส ขนาดตั้งแต่ 2 เมตร ถึง 21 เมตร ด้วยโครงเหล็กมาตฐาน เน็นการใช้งานจริงบนพื้นฐานความปลอดภัย

ธีมอิเวนท

เป็นวันสตอปเซอร์วิช บริการออกแบบธีมงานคริสต์มาส ทุกสเกลงาน เริมตั้งแต่ออกแบบ ติดตั้ง ดูแลถึงรื้อถอนและส่งมอบพื้นที่คืน