เงือนไขการเช่าต้นคริสต์มาส

การเช่าต้นคริสต์มาสกับทรีพลัส หรือ บริษัท ลิตเติ้ลบิ๊ก จำกัด ไม่มีค่าประกันความเสียหายแต่มีค่าปรับในแต่ละกรณี เราใช้ประสบการณ์ที่มากกว่า 10 ปีในการทำงานในพื่อการกำหนดเงื่อนไขเหล่านี้และและปกป้องสิทธิควรมีของช่างผู้รับเหมา การจ้างงานเรา ทางบริษัทถือว่าท่านยอมรับและเข้าใจเงือนไขเหล่านี้แล้ว
1.ต้นคริสต์มาส โครงเหล็ก สายสน ของตกแต่ง ยังคงเป็นทรัพย์สินของ บริษัท ลิตเติ้ลบิ๊ก จำกัด ตลอดระยะเวลาการเช่า การติดตั้งการรื้อถอน
2.ต้นคริสต์มาส งานประดับตกแต่งอาจถูกใช้เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์

3.ลุกค้าต้องดูแลรักษาต้นคริสต์มาสให้อยู่ในสถาพคงเดิมตลอดเวลา
4.ห้ามทำการเคลื่อนย้ายต้นคริสต์มาสโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นอันขาดเป็น  ถ้าจะทำการย้ายต้องให้ช่างของเราเป็นผู้เคลื่อนย้ายเท่านั้น
5.ห้ามทำการเจาะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต้นคริสต์มาสหรือโครงสร้างเป็นอันขาดเป็น
6.แบบที่ลูกค้าอ้างอิงอาจจะไม่ตรงกับงานที่ติดตั้งจริง 100 % เพราะเหตุผลของการจัดหาในช่วงเวลาหนึ่งๆ
7.ผู้เช่าต้อง ไม่ใช้สเปรย์หิมะ/ฝูง/แวววาวเทียม สิ่งเหล่านี้มีสารเคมี  จะทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรง  ทำให้ต้นไม้เสียหาย และเราจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายจากผู้จ้าง

8.ต้นคริสต์มาสไม่สามารถขอคืนเงินหรือคืนได้ ยกเว้นตามสิทธิ์ทางกฎหมายของคุณ เช่น ในกรณีที่ต้นไม้ชำรุดหรือเสียหาย
9.เรามั่นใจในโครงสร้างต้นคริสต์ของเราทั้งหมดว่าแข็งแรง หากคุณรู้สึกว่าต้นคริสต์มาสของคุณดูแล้ว ไม่เหมาะสม เราขอแนะนำให้คุณแจ้งให้เราทราบโดยเร็วที่สุด . หากคุณติดต่อเราภายใน 48 ชั่วโมงพร้อมคำอธิบายโดยละเอียดและจัดเตรียมรูปถ่ายตามที่กำหนดของปัญหา เราจะพยายามเปลี่ยนต้นไม้ดังกล่าวในช่องการจัดส่งถัดไปที่มีอยู่ ถ้าเรารู้สึกว่าจำเป็น
10.ผู้เช่าจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแล ไม่เช่นนั้นลูกค้าอาจเสี่ยงต่อการสูญเสียค่าปรับ สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไข.
11. พร็อพและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง มีระยะเวลาการผลิตโดยเฉลี่ย 45 วัน การเร่งส่งมอบก่อนนั้นจะไม่รับประกันการผลิตและผลงาน
12.การส่งมอบงาน งานคริสต์มาสขนาดใหญ่ทีมช่างติดตั้งตอนกลางคืนเป็นส่วนใหญ่ ผู้จัดงานต้องอยู่รับมอบงานเมื่อช่างกล่าวว่าเสร็จแล้วถ้าท่านไม่อยู่รับมอบงานถือว่าการติดตั้งเป็นอันสมบูรณ์ จะทำการแก้ไขใดๆไม่ได้

13.เราไม่ยอมรับการเปลี่ยนแบบหน้างานที่เกินกำลังช่างติดตั้งในช่วงของระยะเวลาการติดตั้ง เราจะหยุดการติดตั้งทันที่

ค่าปรับตามเงือนไข
1. การเจาะโครงเหล็กต้นคริสต์มาสของเราจะไม่รับคืนต้น ไม่ว่ากรณีใดๆ ลูกค้าต้องชำระค่าต้นคริสต์เต็มจำนวน
2.การเคลือนย้ายต้นคริสต์มาสที่ติดตั้งไปแล้วโดยไม่ได้รับอนุญาตจะต้องเสียค่าปรับ 50,000 บาท เพื่อการให้โครงสร้างสามารถใช้กับผู้เช่ารายอื่นๆในปีถัดไป
***เราอยู่บนเหตุผล ถ้าการเสียหายใดๆเกิดจาก หรือเป็นไปโดยปกติและยากเกินกว่าจะควบคุมเช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติและเหตุการประชุมทางการเมือง  ลูกค้าไม่ต้องรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น***